ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง  ที่ตั้ง 119 หมู่ที่ 9  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทร .โทรสาร  0 4460 6336 (สายตรง)  7346, 7347 (VOIP)   
e-mail : lumnangrong_rid8@yahoo.co.th , lumnangrong_rid8@
hotmail.co.th
ความละเอียดที่  1024 x 768 pixels

 

 

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่า-น้ำฝน

เว็บลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ร.ร.ตาจงพิทยาสรรค์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทย 20 ก.ย. 56  
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ร.ร.บ้านหูทำนบ และ ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์ 19 ก.ย. 56  
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ร.ร.บ้านหนองตะครอง และ ร.ร.บ้านหนองหมี 18 ก.ย. 56  
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ร.ร.บ้านลำนางรอง และ ร.ร.หนองกกตะแบงสามัคคี 17 ก.ย. 56  
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ และ ร.ร.ปะคำพิทยาคม 16 ก.ย. 56  
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน) ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 24 ก.ค. 56  

เว็บบอร์ด

 

   ปริมาณน้ำฝน 

  เขื่อนลำนางรอง

- .ม.

  อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

- .ม.

  อ่างเก็บน้ำลำจังหัน

- .ม.

จำนวนผู้เข้าชม

  best web statistics
Total Visits

สาrฤฤ

ปริมาณน้ำรายวัน
 ประจำวันพุธ ที่  12  กุมภาพันธ์ 2557

เขื่อน / อ่าง

ระดับน้ำ
(ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
(ล้าน ม.3)

เปอร์เซ็นต์
ความจุ

  เขื่อนลำนางรอง

239.27 108.010 88.97%

  อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว

242.22 2.276 79.92%

  อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

240.65 23.075 90.85%

  อ่างเก็บน้ำลำจังหัน

235.66 33.960 94.33%

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
เสด็จพระราชดำเนินเขื่อนลำนางรอง  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๔

       บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๖   ณ  เขื่อนลำนางรอง  อ.โนนดินแดง  จ.บุรีรัมย์    

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง   สำนักชลประทานที่  ๘   ตำบลโนนดินแดง   อำเภอโนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๖๐   โทร. โทรสาร   ๐ ๔๔๖๐ ๖๓๓๖ (สายตรง)   ๗๓๔๖, ๗๓๔๗ (VOIP)    E-Mail : Lumnangrong_rid8@yahoo.co.th , Lumnangrong_rid8@hotmail.co.th

 

 

 

   
   
   
นายไชยวัฒน์  พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานงาน"เกี่ยววันพ่อ" ปี 56 ณ แปลงนาประณีต (กลุ่มบริหารฯ ร่มเกล้า) 4 ธ.ค. 56
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลำนางรอง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธ.ค.56
 โครงการฯ ลำนางรอง จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของโครงการฯ ลำนางรอง ปี 56   24 ก.ย. 2556 

นายกฤษณ์   วิไลกิจ
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง